Afmelden lidmaatschap

Afmelden van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de secretaris van de muziekvereniging. De secretaris maakt vervolgens een afspraak voor inlevering van de in bruikleen gekregen eigendommen van de muziekvereniging. Tot nakoming van de afspraak blijft de contributie doorlopen. Een lid, wie een muziekopleiding volgt, moet zich voor 1 juli afmelden bij de secretaris. Bij afmelding van het lidmaatschap halverwege het verenigingsjaar, zal zowel de contributie als het lesgeld t/m 1 augustus betaald dienen te worden.