Informatie

Indien je lid wordt van onze vereniging krijg je een instrument van de Drumfanfare in bruikleen. Slagwerkers krijgen een oefenpad en drumstokken in bruikleen. Het instrument wordt in goede staat ter beschikking gesteld en eventuele schade of onderhoud is voor eigen rekening. Benodigdheden zoals rietjes (voor klarinet en saxofoon) zijn ook voor eigen rekening. Lessenaars voor tijdens de muzieklessen en repetities zijn aanwezig op het gebouw.

 

Voor de blazers geldt dat je na ongeveer 1 jaar les in het leerlingenorkest komt. Hier leer je samen te spelen en leer je al wat andere leden van de vereniging kennen. Na ± 2 à 3 jaar is het de bedoeling dat je je eerste muziekexamen gaat doen, namelijk niveau A. Je komt dan ook in het grote orkest. Na nog eens 2 à 3 jaar ga je op voor niveau B en daarna kun je nog doorgaan voor niveau C en als je wilt niveau D. Dit is een slechts een indicatie. Het kan zijn dat je eerder aan het (leerlingen)orkest of een examen toe bent, maar ook dat je er een jaartje langer over doet.

Wat de slagwerkleerlingen betreft zal de slagwerkinstructeur inschatten wanneer je aan je examen toe bent en wanneer je door kunt stromen naar de slagwerkgroep. De examens worden afgenomen door de muziekschool Hof van Twente.

 

Contributie:     € 17,50 / maand

Lesgeld:          € 15,00 / maand

 

Indien er uit één gezin meerdere leden zijn, betaald het 2e lid € 16,50 contributie, het 3e lid € 15,50. De daaropvolgende leden betalen ook € 15,50. Wanneer je een eigen instrument in je bezit hebt, blijft het contributie- en lesgeld hetzelfde.

De contributie en- of lesgelden dienen maandelijks overgemaakt te worden op NL 93 RABO 0313 3298 18 t.n.v. Muziekvereniging Drumfanfare Delden o.v.v. contributie (naam lid) en lesgeld (naam lid). Dit kan door middel van een automatische overboeking.