Leerlingen Orkest

In het leerlingenorkest spelen de beginnende muzikanten, zowel jeugd als volwassenen. Elke vrijdagavond komen ze van 19.00 tot 20.00 uur onder leiding van Marja Pol bij elkaar om te repeteren. Het doel is om de leerlingen te leren samenspelen. Om tot een goed samenspel te komen dienen de leerlingen de partijen goed te kennen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Speel ik niet te hard of te zacht, speel ik wel in het goede tempo, speel ik de goede noten en het juiste ritme daarbij? Dat zijn allemaal vragen die je tegenkomt bij het samenspelen en waar je thuis niet bij stil hebt gestaan.

 

Het is voor de leerlingen op deze wijze makkelijker om door te stromen naar het grote orkest. Al met al is het een gezellige club van beginnende muzikanten waar we erg trots op zijn en die op een leuke manier samen muziek maken.